Nieuws

OVERLEDEN OUD-BESTUURSLID BVNH Rob van Leeuwen

AFVALINZAMELKALENDER 2024

Op de gemeentelijke website staat de afvalinzamelkalender voor 2024. Kijk bij

https://afvalkalender.schouwen-duiveland.nl/wanneer

ERELEDEN

In april 2022 is Siem van der Giesen erelid van de vereniging geworden na 13 jaar zich voor de vereniging te hebben ingezet als secretaris.

In april 2023 is Jan Edu Kelder erelid van de vereniging geworden na 13 jaar zich voor de vereniging te hebben ingezet als voorzitter.