Nieuws

PADDENSCHERMEN KLOOSTERWEG

Voor het broedseizoen worden aan de beide kanten van de Kloosterweg ter hoogte van de toekomstige Ecotunnel, paddenschermen aangebracht.

Deze worden preventief geplaatst zodat later in het jaar bij daadwerkelijke uitvoering van de ECO tunnel geen oponthoud ontstaat. De schermen zelf vormen geen overlast voor de gebruiker.

Gaat de provincie daadwerkelijk met de uitvoering van de Ecotunnel beginnen dan volgt er uiteraard eerst nog de nodige communicatie over hoe en wat.

AANPAK TORENWEG

Het zal geen bewoner ontgaan zijn dat de werkzaamheden aan de Torenweg (eindelijk) zijn begonnen. Per segment zal men het asfalt verwijderen, nieuwe leidingen aanleggen en de weg bestraten. Het resultaat zal een weg zijn die meer ruimte voor voetgangers en fietsers geeft en waar harder dan 30 km rijden sterk wordt ontmoedigd. Het zal voor vele omwonenden even doorbijten zijn, maar uiteindelijk krijgen we er een stukje veiligheid bij en blijven de bomen gespaard. Wie vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden, kan zich wenden tot Robin Minnaard, van Aannemer Van Straaten, tel. (06) 42 95 29 04.

AFVALINZAMELKALENDER 2024

Op de gemeentelijke website staat de afvalinzamelkalender voor 2024. Kijk bij

https://afvalkalender.schouwen-duiveland.nl/wanneer

ERELEDEN

In april 2022 is Siem van der Giesen erelid van de vereniging geworden na 13 jaar zich voor de vereniging te hebben ingezet als secretaris.

In april 2023 is Jan Edu Kelder erelid van de vereniging geworden na 13 jaar zich voor de vereniging te hebben ingezet als voorzitter.