Activiteiten Bestuur

Gesprek over verkeersveiligheid met wethouder Ankie Smit

Namens het bestuur hebben Herman van Hassel en Dick Hutteman op 23 november jl, een prettig en opbouwend gesprek gehad over twee thema’s:

  1. Duidelijker bebording fietsverbod op de duinovergangen van Nieuw-Haamstede. De gemeente is het met ons eens dat er een duidelijker bebording moet komen. De gemeentelijke verkeerskundige  gaat een nieuw, niet wettelijk bord laten maken (fiets met streep erdoor) dat verduidelijkend werkt. Om overdaad aan borden te voorkomen wordt contact opgenomen met andere bordbeheerders om een woud aan borden te voorkomen.
  2. Mogelijkheid tot het integraal aanpakken van de verkeersveiligheid in de wijk (niet alleen 30 km regel, maar ook inrichten als 30 km zone). De gemeente geeft aan dat er geen financiële ruimte is voor een integraal nieuw verkeersplan voor Nieuw-Haamstede. Wel is men bereid knelpunten aan te pakken die als project uit o.a. het onderhoudsbudget kunnen worden gefinancierd. Aan ons is gevraagd  knelpunten en eventueel simpele oplossingen aan te geven.   


Bijeenkomst Natuurbrandrisico Kop van Schouwen

Op 25 oktober jl. hebben Herman van Hassel en Frank van Dugteren een brede bijeenkomst bijgewoond over natuurbrandrisico’s en calamiteitenplannen op de Kop van Schouwen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland.
De komende jaren worden in de Kop van Schouwen meer code rood dagen verwacht met extreme droogte omdat de natuur als gevolg van klimaatverandering ook droger worden. Dit vereist nu voorbereiding op een eventuele natuurbrand in onze regio. De deelnemers kwamen uit verschillende sectoren, waaronder Rijkswaterstaat, provincie, belangenverenigingen, campingeigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten.
Tijdens de bijeenkomt is uitleg gegeven over het project Natuurbrandbeheersing.
Om het overzichtelijk te houden is de kop van Schouwen verdeeld in 13 sectoren, waarvan Nieuw Haamstede er één is. Per sectorgebied wordt een calamiteitenplan opgesteld. Dit wordt een informatiekaart met daarin inwoneraantal, bijzondere objecten, overzicht van (grotere) verblijfsaccommodaties, contactpersonen en schuil- en opvangplekken. Daarbij wordt er een verkeerscirculatieplan opgesteld per gebied door een externe verkeerskundige. De nieuwe plannen zijn gericht op schuilen, kleinschalige ontruiming of evacuatie.                                                                         Afgesproken is om in de derde week van januari 2024 per sector met direct betrokkenen bijeen te komen om vorm te geven aan deze plannen. De Belangenvereniging Nieuw- Haamstede neemt hieraan deel.       

Aanpak Torenweg

Het zal geen bewoner ontgaan zijn dat de werkzaamheden aan de Torenweg (eindelijk) zijn begonnen. Per segment zal men het asfalt verwijderen, nieuwe leidingen aanleggen en de weg bestraten. Het resultaat zal een weg zijn die meer ruimte voor voetgangers en fietsers geeft en waar harder dan 30 km rijden sterk wordt ontmoedigd. Het zal voor vele omwonenden even doorbijten zijn, maar uiteindelijk krijgen we er een stukje veiligheid bij en blijven de bomen gespaard. Wie vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden, kan zich wenden tot Robin Minnaard, van Aannemer Van Straaten, tel. (06) 42 95 29 04.

Kerstboom aan de vlaggenmast

Op 6 december is de nieuwe kerstboom opgetrokken aan onze vlaggenmast. Met 4000 lichtjes heeft de entree van Nieuw-Haamstede een sfeervol karakter.
Het ging niet zonder slag of stoot, want de verbinding tussen de buitendraad en de inwendige kabel van de mast brak. De afdeling techniek binnen het bestuur (Wouter, Karel en Herman) is aan de slag gegaan. De mast plat, het hijsmechanisme eruit, nieuwe draad trekken en betere verbinding maken. We hopen er het beste van. Vanaf windkracht 6 laten we de kerstverlichting zakken.
Voor deze nieuwe lichtjeskerstboom heeft de Belangenvereniging een aanzienlijke bijdrage van de Dorpsraad ontvangen

Kennismakingsgesprek met Angelique Roest, kernenmanager van Burgh-Haamstede

Dick Hutteman en Frank van Dugteren hebben op 5 december gesproken met Angelique Roest over de rol van de kernenmanager. Zij organiseert en faciliteert projecten waarbij sprake is van samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en bewoners. Zo is bijvoorbeeld de Zeeuwse Kerstfair in en rond de kerk van Burgh ontstaan die op 15 en 16 december plaatsvindt.
De kernenmanager is aangesteld door de BIZ (Bedrijfsinvesteringszone Burgh-Haamstede).
Wellicht kan zij voor Nieuw-Haamstede op enig moment ook iets betekenen.