Verkeersveiligheid

VeiligVerkeerNL 01

VERKEERSVEILIGHEID

Onze wijk kent twee belangrijke functies die van groot belang zijn voor de verkeerssituatie, namelijk wonen en recreëren. Al enige jaren geleden is besloten dat de wijk, zoals andere kernen, een 30 kilometer zone is. In de maanden dat de verkeerintensiteit laag is, dus als alleen (permanente) bewoners gebruik van de wegen maken, bestaat er echter een geheel andere situatie dan in de maanden dat de intensiteit hoog is. Met name in de “strandmaanden” wordt er door een veelvoud aan mensen gelopen, gefietst en met de motor en auto gereden.

Daar onze wijk geen verkeersvoetpaden kent, moeten al deze gebruikers dus gezamenlijk gebruik maken van met name Kloosterweg, Badweg en Strandweg. De situaties die hieruit ontstaan zijn soms zorgwekkend en vragen om goed overleg met betrokken partijen, zoals de gemeente Schouwen-Duiveland. De Belangenvereniging heeft daarom op regelmatige basis gesprekken met verschillende beleidsambtenaren.

Thema’s hierbij zijn veiligheid voor wandelaars en fietsers, maar zeker ook verkeersdoorstroming en -veiligheid voor bewoners. Handhavingsmaatregelen voor de 30 kilometer zone zijn hierbij een “hot item”. Hierbij moeten o.i. alle belangen goed afgewogen worden. Met andere woorden: het simpelweg instellen van verkeersmaatregelen gebaseerd op de toeristische situatie alleen, kan ongelukkig uitpakken in de stille maanden.

De komende tijd zullen onderwerpen als de verdere aanleg van wandel- en fietsroutes (o.a. alternatief voor het gedeelde gebruik van het fietspad langs de Kloosterweg) maar ook het onderhoud (waaronder het sneeuw- en ijsvrijmaken in de winter) op de agenda staan. Zoals met veel zaken is het van belang dat bewoners die constateren dat zaken niet volgens wens verlopen die ook melden aan betrokken instanties. Wat betreft het wegenonderhoud is dit bijvoorbeeld de Servicelijn van de Gemeente Schouwen-Duiveland (0111) 452111.

VERKEERSPLAN NIEUW HAAMSTEDE Er is door de BV met o.a. de wethouder overleg gevoerd over een, door enkele leden (de zgn. Bewonersgroep Verkeer Nieuw Haamstede), geïnitieerd plan, het weggebruik in Nieuw Haamstede veiliger te maken. Wij danken de werkgroep dan ook voor haar inzet en initiatieven, die samen met onze ideeën tot het volgende voorstel geleid hebben:
 1. Entree van het 30 km. gebied verleggen voorbij de kruising Kloosterweg/Badweg en hiervan weer een voorrangskruising te maken. Dit voorkomt onduidelijkheden bij weggebruikers, zoals wij herhaaldelijk vaststellen. Tevens een dubbele rij haaientanden aanbrengen om aan te geven dat fietsers hier ook voorrang hebben en de auto’s dus het fietspad niet blokkeren, zoals nu gebeurt.
 2. Verleggen Kloosterweg bij Duinhotel door het pleintje waar nu de Brievenbus staat.
 3. Punaises aanbrengen op diverse kruispunten. Dit zijn bolvormige markeringen die aandacht vragen, zodat er extra oplettendheid verkregen wordt.
 4. Meerdere 30 km. herinnerings borden plaatsen omdat het gebied vrij groot is.
 5. Tevens bestaande spiegels die op enkele kruispunten staan herstellen/afstellen/vernieuwen.
 6. Zowel Toren- als Bad- en Strandweg belijnen zoals op de Rampweg in Renesse is gedaan, waardoor de automobilist meer het idee krijgt te gast te zijn in het “voetgangersgebied. “
 7. De midden-belijning in de bocht van het Strandhotel dient te blijven als steun bij “onverwachte” tegenliggers. Deze zou feitelijk ook in de bochten op de Torenweg nabij de Torenhoeve moeten worden aangebracht, en is nog onderwerp van gesprek met de gemeente.
PETITIE 30 KM Naar aanleiding van de petitie aan de gemeenteraad van verontruste bewoners inz. 30 km gaat de Gemeente hoogstwaarschijnlijk ATG (Auto Te Gast) asfalt doorvoeren op de bovenvermelde wegen in Burgh-Haamstede. Het voorstel om wandel en fietspaden langs de Strandweg aan te leggen wordt waarschijnlijk te duur. Wij zullen in elk geval onze plannen ter verbetering van de verkeersveiligheid, maar ook de leefbaarheid, indienen in de Dorpsvisie. Daardoor is er meer kans dat onze wensen ook gerealiseerd kunnen worden. Zie inbreng Belangenvereniging onder “Ruimtelijke Ordening”. Op korte termijn zullen de volgende zaken worden gerealiseerd:
 1. Alle gaten langs de rand van de Torenweg worden aangeheeld.
 2. De verborgen “varkensruggen” in de bocht van de Torenhoeve worden opnieuw èn in het zicht gelegd.
 3. De 2 diepe klinker kuilen bij het Strandhotel worden opnieuw opgevuld/verhoogd.
 4. Wilgenweg asfalteren staat op programma 2020
 5. Er zullen enkele straatlantarens geplaatst worden tussen Badweg en Fletcher. Alvorens dit gaat plaats vinden wordt er eerst geïnventariseerd wie er nu eigenlijk wel of geen extra verlichting willen.
Hierbij opgemerkt dat het moderne verlichting wordt in die zin dat ze pas gaat branden als er iemand aankomt en direct weer uitgaat na het passeren. Ook voor wandelaars en fietsers.             

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.