Persoonlijke Veiligheid

attentie_buurprev

Persoonlijke veiligheid is een belangrijk aandachtspunt van onze vereniging.

Je kunt dit verdelen tussen veiligheid op het gebied van gezondheid en veiligheid tegen criminaliteit.

GEZONDHEID

 In het kader van gezondheid hebben wij in november 2012 een lezing georganiseerd over reanimatie en AED’s (elektrische reanimatie-apparaten).  Er was veel belangstelling, met name door de deskundigheid van de spreker, de heer Reinald Bakker, actief op de ambulance in Burgh-Haamstede.

Conclusie was dat de aanschaf van een AED levensreddend kan zijn. Echter: dan moet hij wel vlakbij het slachtoffer aanwezig zijn. Eerst tien minuten naar de dichtstbijzijnde AED hollen en dan weer terug is zinloos.

Hoe nu te handelen zonder AED in de buurt?

1). Onmiddellijk 112 bellen!

2)  Start met reanimeren: een combinatie van mond-op-mondbeademing en hartmassage (handen in elkaar gevouwen, krachtig met gevouwen handen ritmisch op de borst van het slachtoffer drukken).

Er bleek weinig bekendheid te zijn onder onze leden over deze handelswijze.  Wij overwegen dan ook bij voldoende belangstelling een cursus te organiseren. Indien u hiervoor belangstelling heeft: meld dit bij onze secretaris, Siem van der Giessen, mailadres: nieuwhaamstede@gmail.com

VEILIGHEID TEGEN CRIMINALITEIT IN DE BUURT

Er zijn eind 2013, begin 2014 soms zeer ernstige incidenten geweest. Naar aanleiding hiervan is een delegatie van ons bestuur op 20 februari 2014  een gesprek aangegaan met de heer Straver (veiligheid gemeente Schouwen-Duiveland) en de heer van Moolenbroek, (operationeel teamchef politie Schouwen-Duiveland).

Onzerzijds is nogmaals heftig aangedrongen op plaatsing van een camera op de hoek Kloosterweg-Badweg. Helaas is het niet mogelijk dit via officiële kanalen te doen, met name in verschillende juridische en privacy-gevoelige kaders. Hier komen wij in individuele gesprekken met relevante leden nadrukkelijk op korte termijn op terug!

De heer van Moolenbroek was enthousiast over de mogelijkheid een buurt-whats-app  (buurt-whapp) in te richten, waarbij bewoners elkaar kunnen waarschuwen inzake verdachte zaken. Maximaal 50 mensen kunnen hieraan meedoen. Als er onraad dreigt kun je met 1 whapje (een vorm van SMS) op deze groep alle deelnemers waarschuwen. Je hebt er wel een smart-phone voor nodig. Deze whapp, genaamd “”buurtveiligheid””, is in eerste instantie bedoeld voor permanente bewoners,, hondenbezitters voorop, die elkaar op deze manier kunnen waarschuwen voor dreigend onraad of hulp kunnen  inroepen inzake anders soortige ellende.  In acute situaties  ALTIJD  eerst 112 bellen!!

Wij hebben dit initiatief genomen. Wie deel wil nemen gelieve zich per e-mail met zijn of haar mobiele telefoonnummer  (smart-phone!) aan te melden op het mailadres: je@keldermediation.nl

Zie concept handleiding buurtwhatsapp nieuw Haamstede als U zich wil aanmelden.

De politie raadde ons uitdrukkelijk aan  NIET TE AARZELEN  om 112 te bellen als u iets verdachts ziet!!  Zoals van Molenbroek zei: “”Iets is sneller verdacht dan je denkt!””  Ook ‘s avonds stapvoets  rijdende auto’s:  MELDT DAT VIA 112, of  0900-8844 . Bij twijfel over urgentie:   ALTIJD 112 BELLEN!!!!!!!

De Politie op dit  eiland  is scherper dan je denkt  (zeker in vergelijk met de grote steden) !!  Blijf aan de lijn als je ze belt, handel volgens hun instructies, houdt de telefoonlijn open, speel niet de held of heldin, maar houdt in de gaten waarheen de personen zich bewegen, wees op dat moment ogen en oren van de Politie!!!  En volg de telefonische adviezen op.

De gemeente zegde toe via de heer Straver te zorgen voor borden aan het begin van onze buurt met het opschrift:”Pas op, Buurtpreventie!!””.

IMG_0778

KLACHTEN OVER STANK OF LAWAAI

U kunt een klacht indienen wanneer u als bewoner van Nieuw Haamstede klachten heeft over stank, lawaai of stof. Wilt u melding maken van luchtverontreiniging, waterverontreiniging of bodemverontreiniging in de wijk, of wilt u een misstand melden zoals:
illegaal dumpen van afval
illegale ontgrondingen of afgravingen
vervuiling van oppervlaktewater of grondwater
verbranden van afval

Bij het melden van een dringende klacht die vraagt om een snelle aanpak, kunt u de Milieuklachtentelefoon
bellen (0118) 41 23 23. Deze is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Een medewerker van de Meldcentrale Zeeland zal u te woord staan en uw klacht doorgeven aan de juiste instantie; Gemeente, Provincie Zeeland, Rijksoverheid of Waterschap.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.