Nieuws

OPKNAPPEN PAD BIJ VLIEGVELD

Het pad bij het vliegveld wordt opgeknapt en geegaliseerd door de Stichting landsschapsbeheer Zeeland in overleg met de Belangenvereniging.  De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 1. Het 1e deel van het Zeesterweegje wat al verhard is maar nog hobbelig is egaliseren en opnieuw aantrillen/verdichten, betreft het deel tot aan dhr. Van Twist;
 2. In het 2e deel na dhr. van Twist zit een stuk met natte plekken wat snel modderig is bij neerslag; we verwijderen de grond zover mogelijk en brengen ca 15cm betonpuin aan (ca 2 vrachten) wat we egaliseren en aantrillen/verdichten; hierdoor komt het ook hoger te liggen.
 3. Het tussendeel/deel daarna is goed; het achterste deel is weer wat slechter/vochtig waar we ca 1 vracht betonpuin verwerken zodat het hoger komt te liggen;
 4. Vanaf de kruising bij de veekraal aan de achterzijde passen we geen puin toe maar gaan we het grondprofiel omkeren/omdraaien: het pad verhogen we en de bermen verlagen we zover mogelijk waarbij naast het pad dus ondiepe laagtes ontstaan waar het water snel naar kan aflopen. Ook sluiten we aan op laagtes/poeletjes die er al zijn, maar waar nu een barriere tussen zit qua grond/hoogte. We doen dit tot in de bocht/de kruising waar het pad naar het zuiden afbuigt:

Dit is de situatie waar we het pad verhogen met zand/grond die we plaatselijk winnen zodat het pad goed kan afwateren.

 1. We hebben aangegeven dat qua planning de verwachting is dat we binnen 14 dagen eea kunnen realiseren.
 2. Onze aannemer gaat eea realiseren voor de Belangvereniging Nieuw Haamstede zonder dat daar voor u onkosten aan verbonden zijn.

OVERLEG VERKEERSVEILIGHEID NH MET GEMEENTE

Deelnemers namens Gemeente: Jacqueline van Burg, Ricardo de Winter (projectleider dorpsvisie) en Marnix de Jonge (projectleider civiele techniek)

Namens Belangenvereniging : Dick Hutteman en Jan Edu Kelder.

Het overleg was heel constructief en de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt:

 • Er komt een integrale oplossing voor het probleem bij het oude Fletcher hotel; de kruising Kloosterweg-Badweg wordt zo ingericht met asfalt dat auto’s vanuit Haamstede logischerwijs de Badweg oprijden. Badweg is dan geen afslag meer maar de logische route naar het strand. Fietspad wordt dan voetpad, belijning op de weg biedt een fietsstrook, er komt een plateau waarover auto’s naar het oude Fletcher kunnen rijden en fietsers kunnen veilig rechtdoor. Uitwerking volgt, realisatie in 2021, hopelijk voor hoogseizoen.
 • De kruisingen op de Torenweg worden allen van een contrasterende kleur asfalt voorzien. Realisatie: 2021.
 • Auto–te-gast op Torenweg, Korenbloemlaan enz. geschiedt als er opnieuw geasfalteerd moet worden. Realisatie: toekomst.
 • Asfalteren stuk strandweg bij van Vossen (Friettent): realisatie 2021. Over gehele Strandweg: fietsstroken markeren (onderbroken strepen aanleggen, dus geen aparte fietspaden) : realisatie : 2021.
 • Pleintje bij van Vossen opnieuw en creatief bestraten zoals idee was van Jacqueline zelf in vorig overleg: trachten te ontwerpen en realiseren in 2021. Wordt uitgewerkt en meegenomen.
 • Opleuken en onderhouden rotondes: initiatief bij Belangenvereniging, crowdfunding? Jacqueline zegde op voorhand projectsubsidie toe.
 • Opengevallen plek lantaarnpaal bij nieuwe Fletcher oplossen: valt in regulier onderhoud, wordt aangepakt.

Conclusie: In 2021 in de praktijk bekijken of beoogde oplossing bij hoek Badweg-Kloosterweg de verkeersdruk op Torenweg en omstreken vermindert en of in combinatie daarmee ook de kruispunten op Torenweg een veiliger situatie en snelheidsverlaging met zich meebrengen. Zeker geen verslechtering: de buurt blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer, strandverkeer wordt min of meer logisch via strandweg geleid.

VUURTOREN

De vlag gaat uit in Nieuw-Haamstede, de vuurtoren Westerlicht blijft Rood/Wit!!!

Op 8-okt 2020 heeft Rijkswaterstaat het bericht gestuurd dat zij besloten hebben de vuurtoren (terug) te schilderen in de kleuren van 2018. Tevens zal de spiraal dezelfde lengte krijgen als voorheen. Rijkswaterstaat is tot de conclusie gekomen dat de kleurwijziging niet op de juiste wijze in de vergunningsprocedure is meegenomen.

De belangenvereniging Nieuw-Haamstede is dankbaar voor de enorme hoeveelheid steunbetuigingen voor het behoud van de kleur. Dit heeft de druk op Rijkswaterstaat ongetwijfeld opgevoerd. Op deze manier hebben we samen dit icoon van Schouwen-Duivenland in de vertrouwde kleur kunnen behouden. Een fantastisch resultaat!

Afvalinzamelkalender

Op de gemeentelijke website staat inmiddels een afvalinzamelkalender (https://afvalkalender.schouwen-duiveland.nl/adres/4328KA:6/ophaaldatums/2021-1),

Omdat dat voor sommige mensen moeilijk  te vinden is, hierbij de kalender die U kunt downloaden en afdrukken.

2021 Afvalinzameling

 

 

 

Reacties zijn gesloten.