Nieuws

DORPSVISIE BURGH HAAMSTEDE

De onderstaande link naar de site van de Dorpsraad geeft de digitale versie weer van de Dorpsvisie voor Burgh Haamstede

https://www.dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/22_07_13%20DRUKVERSIE%20NIEUWSBRIEF%20JULI%202022.pdf

 

HERINRICHTING TORENWEG

Wij hebben u diverse malen bevraagd en/of geïnformeerd over de herinrichting van de Torenweg. Inmiddels is er een ontwerp gereed dat door Bureau Juust, een extern verkeerskundig bedrijf, in opdracht van de gemeente is gemaakt.

Over dit ontwerp hebben diverse overleggen plaatsgehad, waarbij de Belangenvereniging de nadruk heeft gelegd op verkeersveiligheid en de door onze leden geuite wens tot behoud van het ‘groene tunneleffect’ van de Torenweg. In het ontwerp dat er nu ligt zijn verschillende verkeersremmende maatregelen opgenomen en zal het groen voor zover mogelijk worden gespaard en hersteld.

De Gemeente Schouwen-Duiveland heeft een informatie- en discussiebijeenkomst over de ontwerpkeuzes voor de Torenweg met alle direct omwonenden gehouden op 19 juli in de Torenhoeve.  Met deze link kunt U de gebruikte slides terugzien: https://www.dorpsvisieburghhaamstede.nl/nieuws/herinrichting-torenweg-bijeenkomst-19-juli

Het bestuur van de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede heeft zich intensief met de herinrichting bemoeid, en zal dat ook blijven doen, alleen meent het bestuur geen directe rol in de verdere stappen te moeten spelen, aangezien besluitvorming op gemeentelijk bestuurlijk niveau plaatsheeft.

Natuurlijk is hiermee het thema verkeerveiligheid niet afgerond; integendeel. De verkeerssituatie op met name de Korenbloemlaan, maar ook die op de Kloosterweg, Badweg en Strandweg, blijven onze onverdeelde aandacht hebben.

 

ONTHARD WATER NIEUW HAAMSTEDE

Onder het menu “Wateroverlast” vindt U een brief van Evides, waarin zij aangeeft dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de hardheid van het water in Nieuw Haamstede, maar dat de levering van onthard water op zijn vroegst eind 2021 kan worden gerealiseerd.

Evides heeft laten weten dat nu met 2024 rekening moet worden gehouden

 

HERTEN STERVEN GRUWELIJKE DOOD IN HEKKEN

Onze secretaris heeft een artikel geschreven voor de PVZ waarin hij aangeeft dat herten in de natuur van Nieuw Haamstede een gruwelijke dood sterven omdat ze door stress worden opgejaagd en in hekken blijven vastzitten.  Kijk goed na of Uw hekken veilig zijn voor de herten en hou Uw honden aan de lijn in de natuurgebieden (ook op het vliegveld) zodat deze de herten niet onnodig kunnen opjagen.

https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/herten-serven-gruwelijke-dood-in hekken-bij-natuurgebieden-het-dier-gilde-alles-bij-elkaar~a813a6fb/

 

AFVALINZAMELKALENDER 2022

Op de gemeentelijke website staat inmiddels een afvalinzamelkalender voor 2022 (https://afvalkalender.schouwen-duiveland.nl/adres)

Voer Uw Postcode en Huisnummer in.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.