Nieuws

HERTEN STERVEN GRUWELIJKE DOOD IN HEKKEN

Onze secretaris heeft een artikel geschreven voor de PVZ waarin hij aangeeft dat herten in de natuur van Nieuw Haamstede een gruwelijke dood sterven omdat ze door stress worden opgejaagd en in hekken blijven vastzitten.  Kijk goed na of Uw hekken veilig zijn voor de herten en hou Uw honden aan de lijn in de natuurgebieden (ook op het vliegveld) zodat deze de herten niet onnodig kunnen opjagen.

https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/herten-serven-gruwelijke-dood-in hekken-bij-natuurgebieden-het-dier-gilde-alles-bij-elkaar~a813a6fb/

EEN EEUW NIEUW HAAMSTEDE

Het boek van Jop Steenhof de Jong “Een Eeuw Nieuw Haamstede” is opnieuw gedrukt in 100 exemplaren en beschikbaar bij Johan Spee in Burgh Haamstede en Boekhandel de Vries in Zierikzee.

AANPAK VERKEERSVEILIGHEID NIEUW HAAMSTEDE

Het verkeer in Nieuw-Haamstede vormt al sedert de ontwikkeling van onze kern, in de jaren 90, een heet hangijzer.

Een kern waar zowel bewoners als toeristen (gemotoriseerd en ongemotoriseerd) als ook werklui (uitsluitend gemotoriseerd) gebruik maken van een daartoe ongeschikt wegennet.

Een kern die conform het beleid van de gemeente Schouwen-Duiveland een 30 kilometer zone is, maar niet ingericht is als 30 kilometer zone. Dit betekent veel asfalt, geen verkeersremmende maatregelen, geen voorziening voor fietsers en voetgangers en veel te hard rijdende auto’s, vrachtauto’s  en motoren.

De Belangenvereniging poogt al sedert zijn oprichting de situatie voor alle verkeersdeelnemers veiliger te maken maar heeft in het verleden, op wat marginale aanpassingen als een paar extra borden die wijzen op de maximumsnelheid van 30 kilometer, nauwelijks voet aan de grond gekregen bij de gemeentelijke beleidsmakers en -uitvoerders.

De ontwikkeling van de dorpsvisie bood en biedt echter kansen. De Belangenvereniging heeft grotendeels invulling aan het deelproject Verkeer Nieuw-Haamstede kunnen geven en ook bij de uitvoering uitstekende medewerking van het gemeentelijk apparaat ervaren.

Zo zijn anno 2021 de kruising Badweg-Kloosterweg ingericht als de entree tot een 30 kilometer zone, zijn er fiestssuggestiestroken aangebracht op diverse wegen en wordt de Torenweg in 2022 ingericht als 30 kilometerzone.

Een volgende gewenste stap is het inrichten van de gehele kern Nieuw-Haamstede als auto te gast (ATG) gebied. Hierdoor heeft de gemotoriseerde verkeersdeelnemer niet langer het primaat op het gebruik van de wegen in Nieuw-Haamstede.

Het bestuur van de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede blijft zich ook de komende jaren volledig inzetten om de wijk veilig voor alle verkeersdeelnemers te maken.

 

AFVALINZAMELKALENDER 2022

Op de gemeentelijke website staat inmiddels een afvalinzamelkalender voor 2022 (https://afvalkalender.schouwen-duiveland.nl/adres)

Voer Uw Postcode en Huisnummer in.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.