Belangenvereniging Nieuw-Haamstede

HERINRICHTING TORENWEG

Op donderdag 12 oktober zal er een inloopavond worden gehouden over de herinrichting van de Torenweg in het Fletcher Duinhotel aan de Torenweg 1 van 19.00 – 21.00.  In de link hieronder vind U de uitnodiging en verdere uitleg voor de bijeenkomst.

23_10_04 Brief informatiebijeenkomst herinrichting Torenweg (12 okt)

Detailplanning van de verschillende fasen beginnend met fase 1a bij de Torenhoeve tot fase 6 bij het Strandhotel

 

 

VLAG NIEUW HAAMSTEDE AAN EIGEN VLAGGENMAST

15 augustus is onze vlaggenmast geplaatst op het pleintje aan het begin van de wijk.  Deze kan tevens worden gebruikt in december voor het hijsen van onze kerstboom.

 

 

 

ONTHULLING EN HIJSEN VLAG NIEUW HAAMSTEDE

Op 1 juli is de vlag van Nieuw Haamstede officieel onthult en gehesen in de tuin van de winnaar van de vlagontwerp competitie Frits Smits.

Onze oud voorzitter en tevens voorzitter van de vlagontwerp beoordelingscommissie Jan-Edu Kelder gaf een toespraak waarin hij alle betrokken bedankte voor hun inbreng,  Vervolgens werd de vlag gehesen onder luid trompetgeschal.  Na afloop werd het glas geheven en konden de leden hun bestelde vlaggen afhalen.

 

Voor het juryrapport en de volledige serie van ontwerpen kijkt U onder het menu Vlaggen

Ook kunt U hier vlaggen bestellen

 

HERINRICHTING TORENWEG

Wij hebben u diverse malen bevraagd en/of geïnformeerd over de herinrichting van de Torenweg. Inmiddels is er een ontwerp gereed dat door Bureau Juust, een extern verkeerskundig bedrijf, in opdracht van de gemeente is gemaakt.

Over dit ontwerp hebben diverse overleggen plaatsgehad, waarbij de Belangenvereniging de nadruk heeft gelegd op verkeersveiligheid en de door onze leden geuite wens tot behoud van het ‘groene tunneleffect’ van de Torenweg. In het ontwerp dat er nu ligt zijn verschillende verkeersremmende maatregelen opgenomen en zal het groen voor zover mogelijk worden gespaard en hersteld.

De Gemeente Schouwen-Duiveland heeft een informatie- en discussiebijeenkomst over de ontwerpkeuzes voor de Torenweg met alle direct omwonenden gehouden op 19 juli in de Torenhoeve.  Met deze link kunt U de gebruikte slides terugzien: https://www.dorpsvisieburghhaamstede.nl/nieuws/herinrichting-torenweg-bijeenkomst-19-juli

Het bestuur van de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede heeft zich intensief met de herinrichting bemoeid, en zal dat ook blijven doen, alleen meent het bestuur geen directe rol in de verdere stappen te moeten spelen, aangezien besluitvorming op gemeentelijk bestuurlijk niveau plaatsheeft.

Natuurlijk is hiermee het thema verkeerveiligheid niet afgerond; integendeel. De verkeerssituatie op met name de Korenbloemlaan, maar ook die op de Kloosterweg, Badweg en Strandweg, blijven onze onverdeelde aandacht hebben.

Uitstel aanpak Torenweg

Voordat de herinrichting kon worden aangepakt moest eerst een studie worden gedaan naar de ecologische voetafdruk van de Torenweg.  Er leven oa zeldzame vleermuizensoorten die in bepaalde perioden niet gestoord mogen worden door de werkzaamheden.  Het rapport van deze studie is inmiddels klaar en geeft aan dat de werkzaamheden voor de herinrichting niet voor november 2023 kunnen worden begonnen.

 

ONTHARD WATER NIEUW HAAMSTEDE

Onder het menu “Wateroverlast” vindt U een brief van Evides, waarin zij aangeeft dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de hardheid van het water in Nieuw Haamstede, maar dat de levering van onthard water op zijn vroegst eind 2021 kan worden gerealiseerd.

Evides heeft laten weten dat nu met 2024 rekening moet worden gehouden

 

HERTEN STERVEN GRUWELIJKE DOOD IN HEKKEN

Onze secretaris heeft een artikel geschreven voor de PVZ waarin hij aangeeft dat herten in de natuur van Nieuw Haamstede een gruwelijke dood sterven omdat ze door stress worden opgejaagd en in hekken blijven vastzitten.  Kijk goed na of Uw hekken veilig zijn voor de herten en hou Uw honden aan de lijn in de natuurgebieden (ook op het vliegveld) zodat deze de herten niet onnodig kunnen opjagen.

https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/herten-serven-gruwelijke-dood-in hekken-bij-natuurgebieden-het-dier-gilde-alles-bij-elkaar~a813a6fb/

 

AFVALINZAMELKALENDER 2023

Op de gemeentelijke website staat inmiddels een afvalinzamelkalender voor 2023 (https://afvalkalender.schouwen-duiveland.nl/adres)

Voer Uw Postcode en Huisnummer in.