Home Page

WELKOM OP DE SITE VAN DE BELANGENVERENIGING NIEUW-HAAMSTEDE !

Onze vereniging telt ongeveer 250 leden (huishoudens) welke permanent of middels een vakantiewoning genieten van dit prachtige deel van Zeeland, gelegen op de Kop van Schouwen.

Onze vereniging heeft kort gezegd drie doelen:

  1. het in stand houden van dit schitterende gebied door middel van het optimaal toegankelijk en bewoonbaar houden van het gebied met respect voor mens, natuur en milieu.
  2. het stimuleren en bewaken van de individuele veiligheid en de verkeersveiligheid in dit gebied.
  3. het stimuleren van de onderlinge gezelligheid van de bewoners.

De vereniging tracht deze doelen te verwezenlijken door middel van goed en constructief contact met de gemeente Schouwen-Duiveland en overige relevante instanties, zoals Waterschap, Staatsbosbeheer, Provincie en anderen. Tevens organiseert de vereniging met regelmaat bijeenkomsten voor de leden in restaurant de Torenhoeve, ons “”clubhuis””.

Indien U, als individuele bewoner, klachten heeft over hinder of onveilige situaties in de wijk (zoals geluidshinder, uitgevallen verlichting, defecte bestrating) dan kunt u zich best wenden tot de Gemeentelijke
Servicelijn (0111-452111) of tot het Digitale Loket van de Gemeente (zie link bovenaan op deze pagina)

Bij acute onveilige situaties (zoals verdachte personen) raden wij u aan direct 112 te bellen.

Indien U voor de eerstgenoemde, niet-acute zaken een onbevredigende response krijgt van de Gemeente, kan de Belangenvereniging in tweede instantie via haar contacten met de Gemeente proberen een oplossing te vinden.

Het lidmaatschap is bedoeld voor alle bewoners van Nieuw-Haamstede, zowel permanente bewoners als eigenaren van vakantiewoningen. De contributie bedraagt slechts €5,00 per jaar op rekeningnr NL15INGB0007529278. Uw lidmaatschap wordt zeer op prijs gesteld. U kunt zich als lid aanmelden bij onze secretaris, Frank van Dugteren,  nieuwhaamstede@gmail.com

Door middel van de tabbladen op deze site kunt u zich op de hoogte stellen van onze activiteiten. Het bestuur hoopt dat deze site zich zal ontwikkelen tot een trefpunt, waarbij bewoners en bestuur met elkaar  prettig, duurzaam  en constructief kunnen communiceren.

Bestuur Belangenvereniging Nieuw-Haamstede

Reacties zijn gesloten.